Tjänster

Fördjupade redovisningsfunktioner

Genom nära samarbete med programutvecklare
kan vi ta fram lösningar på lite mer komplexa
redovisningsönskemål och funktioner, bl a:


•    Koncernredovisning
•    Internredovisning
•    Kvantitetsredovisning samt valutahantering
•    Tids- och projektredovisning
•    Värdepappershantering

                                    

 • Redovisning
  » Bokföring, löpande redovisning
  » Skattedeklaration, uppbörder
  » Bokslut med årsredovisning och deklarationer

 • Fakturahantering
  » Fakturering, kundreskontra
  » Leverantörsfakturahantering med betalningar

 • Löneadministration
  » Lönehantering
  » Kontroll- och årsuppgifter

 • Konsultationer inom skatt och redovisning

 • Bolagsbildning samt bolagsavveckling