Partners

Genom mångårigt samarbete kan tjänster och experter förmedlas inom:

  • Juridiska frågor, såväl inom affärsjuridik som civilrätt
  • Revisionstjänster
  • Skattekonsultationer
  • Försäkring
  • Finansiering, billeasing 
  • Programvaruutveckling, Webb Hotell
  • Datautrustning, datasupport


Som medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulter Förbund, finns tillgång till ett nätverk med experter inom såväl redovisning, skatt som personaladministration.